EVENT – Hoera, daar zijn de Floraliën weer!


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Wat je moet weten over die “sierteelttentoonstelling”

EVENT/ STAD – 14 april 2022Bloemenpracht en koningsparen. Die zijn overvloedig aanwezig op een overzichtsexpo over de Floraliën. Binnenkort opent de plantententoonstelling weer haar deuren in het Citadelpark. Leer, met ons,  hoe het begon: met Toontje Verstuyft, Frans Van Cassel, de vele locaties en de internationale doorbraak…

Een expo in het Provinciehuis – nog op haar vertrouwde adres aan de Gouvernementstraat – draagt de titel ‘Sierteelt in Vlaanderen; Twee eeuwen innovatie‘. Het gaat dus over de Floraliën. Dit jaar vinden ze opnieuw plaats, en dit in het Citadelpark, van 29 april tot en met 8 mei 2022.

Naast de geschiedenis van de sierteelt in Gent – haar verenigingen, haar edities –  die op tal van pancartes wordt uiteengezet – kan je in de expo in het Provinciehuis ook nog een videocompilatie zien van zeeën van bloemenpracht en een aantal plechtige openingen van dit wereldvermaarde evenement. De royalties hebben altijd hun interesse betuigt in de Floraliën, wat resulteerde in bezoeken van de koningsparen Boudewijn & Fabiola, Albert II & Paola, en Filip & Mathilde.

Zelfs Leopold III staat ergens op een zwartwit foto onderaan op een pancarte – toen nog als prins. Het was 1933. Er werd een jubileumjaar gevierd. (zie verder)

1933. Prins Leopold III en prinses Astrid.

EVOLUTIE

Eerste potjes: Toontje Verstuyft. De Floraliën stonden niet ineens op de kaart. Er ging een lange geschiedenis van genootschappen en initiatieven aan vooraf. De voorlopers, zo je wil.

De interesse voor sierteelt in Gent is minstens terug te voeren naar de 18de eeuw, want, zo wil de overlevering: “op een junizondag in 1772, 250 jaar geleden, startte hovenier Toontje Verstuyft met de bescheiden verkoop van ‘zes potjens balsemienen en eenige struikskens kassauwen’ in de buurt van de Kouter.” Zo ontstond de wekelijkse bloemenmarkt op de Kouter.

Kort daarna werd de Gentse Plantentuin opgericht, eerst aan de Baudelo-abdij, later aan de Karel Lodewijk Ledeganckstraat.

Eerste genootschap: Frans Van Cassel. De eerste ferme datum die in de expo in het Provinciehuis gedropt wordt, is die van 1808. In dat jaar houden Gentse hoveniers bijeenkomsten in ‘Au Jardin de Frascati‘, een herberg langsheen de Coupure. Hovenier Frans Van Cassel neemt het voortouw en richt in dat jaar de ‘Maatschappij voor Landbouw en Kruidkunde’ op.
Verhalen over Engelse bloemisten die over een enorme rijkdom aan sierteelt beschikten, en hun tentoonstellingen, deden dromen van een eigen plantententoonstelling.

Eerste plantententoonstelling. Het daarop volgende jaar, in 1809, ging de eerste plantententoonstelling van start. 34 stichtende leden brachten elk twee potten mee. Voortaan zou een winter- én een zomertentoonstelling worden ingericht.

Al gauw werd de locatie te klein. Van 1811 tot 1827 verhuisde de tentoonstelling van de herberg ‘Au Jardin de Frascati’ aan de Coupure naar een andere herberg:  ‘Hof van Flora‘ aan de Holstraat.

In de periode rond de onafhankelijkheid van België, vonden de tentoonstellingen plaats in de Pacificatiezaal van het Stadhuis of in het tegenoverliggende de Cour Saint-Georges/ Sint-Jorishof.

25 jaar en 50 tentoonstellingen, internationaal. In 1833 bestond de ‘Maatschappij…’ 25 jaar en was al aan de vijftigste plantententoonstelling toe. Om dit te vieren, werd het jaar daarop, in 1834, in de Volderstraat, in de Aula van UGent, een internationale editie van de wintertentoonstelling gehouden. Volgens kenners lag hier de kiem van de latere ‘Floraliën’.

pic uitklikbaar

De tentoonstelling bleef groeien. In de winter van 1835 werden 2.452 planten getoond. Tijdens de zomer was dat al 3.188. In datzelfde jaar werden concrete plannen gesmeed om een eigen gebouw op te trekken.

Nieuw genootschap, nieuw gebouw. Van 1837 af hield de ‘Maatschappij…’ haar tentoonstelling in het Casino.
(Opgepast: het betreft hier het verdwenen Casino aan het Casinoplein; niet het gebouw met dezelfde naam in het Citadelpark)

Om het nieuwe gebouw te financieren werd de ‘Société Anonyme d’Horticulture et de Botanique de Gand’ opgericht. Ofte: ‘Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP). De bouwgrond werd gratis aangeboden door de Stad.
Er werd ook een tuin aangelegd, die reikte tot aan het domein van het klooster van de Theresianen, samen met een halfcirkelvormig openluchttheater, en een vijver.

30 jaar, opnieuw internationaal. In 1839 werd gevierd dat de tentoonstelling dertig jaar bestond. Opnieuw werd een editie gemaakt met internationale allure. 3.722 planten werden getoond.
Voortaan zou er elke vijf jaar een grote tentoonstelling komen, naast de halfjaarlijkse kleinere tentoonstellingen, de zgn. ‘Bloemensalons’.
Men sprak over het ‘Festival Quinquennal de Flore‘. Zes jaar nadat de kiem van de Floraliën ontstond, lag ze serieus te botten.

“En zo gaat de evolutie van de tentoonstelling maar door… tot op vandaag.
De rest van het verhaal zal je ongetwijfeld zelf willen ontdekken op de – gratis – expo in het Provinciehuis” van welke we fragmenten uit haar video hier laten zien.

Beperken we ons nog tot de vaststellingen, dat de plantententoonstelling vanaf 1913jaar van de ‘Wereldtentoonstelling‘ in Gent – in het Citadelpark, in de Floraliënhal, plaats vond. Pas in 1990 stapte de organisatie naar Flanders Expo in Sint-Denijs-Westrem.
In 2016 bestond de wens om opnieuw dichter in het hart van de stad te zitten. Dat jaar werden de Floraliën op meerdere locaties tegelijk gehouden. De tentoonstelling wordt in recentere tijden om de vier jaar gehouden. In 2020 stak COVID-19 daar een stokje voor.

Dit jaar vinden de Floraliën weer plaats in de Floraliënhal aan de Van Rysselberghedreef in het Citadelpark, en dit: van 29 april tot en met 8 mei 2022.

Inschrijven

De gratis expo in het Provinciehuis loopt nog tot 8 mei 2022.

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024