OPINIE – Patattencultuur op brakke grond


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

OPINIE  18 februari  2017 – De politieke week in Gent en in Brussel, in een allegorie.

Patattencultuur
Patattencultuur

Terug naar hoofdpagina

Aan den draad van zijn perceel staat de ene buurman met het bekende vingertje te kijven naar de andere buurman: dat zijn moestuin brak is geworden door het stiekeme gebruik van onoorbare middelen. En dat hij hierdoor de kopers van zijn patatten bedot. En dat hij één en ander publiekelijk aan de kaak wilt stellen.

De aangeslagen buurman loopt verwilderd naar binnen, maar zijn huisgenoten roepen terug:

dat kijvende buurman’s welig tierende moestuin evenzeer het resultaat is van het stiekeme gebruik van onoorbare middelen die tot brakke grond leiden.

Intussen staat de goegemeente op straat om het schouwspel van de ruziënde buren-pachters te volgen.

Terug naar hoofdpagina

Vrienden-met-groene-vingers van de aangeslagen buur steigeren bij zo veel verontrustend tumult op de patattenvelden, en eisen dat allen maar eens hun onoorbare middelen uit de schuur moeten halen, en die publiekelijk dienen uit te stallen. Om klaarheid te scheppen bij de goegmeente, welteverstaan.

De pachterbaas van de Kijvende, beducht voor een schandaal bij nog meerdere van zijn pachters, roept intussen op de markt, dat onder zijn pachters nog een veel erger geval zit.* Dit doet hij node om zich in te dekken tegen een mogelijke toorn van de andere pachterbazen en van de goegemeente, mochten die dit zelf hebben ontdekt.

Terug naar hoofdpagina

Eenmaal dit alles ter ore gekomen, klimmen de huisgenoten van de Aangeslagene over den draad en gaan woest te keer tegen de kijvende buurman. En dat hij maar eens moet zeggen hoeveel hij van het onoorbare product in de schuur heeft staan – wat hij weigert.

Maar dan is er een verre nonkel van de Aangeslagenen die het wel weet, en het ook afroept op de markt.

In het nauw gedreven, verslapt het kijvende vingertje van de Kijvende, en krijgt hij de kleur van een pioenroos – zoals die zo mooi bloeien bij zijn buurman.

Met een laatste kramp, wil de Kijvende zich nog verdedigen door academisch te stellen dat je geen appelen met citroenen moet vergelijken.

De huisgenoten van de Aangeslagene luisteren niet. Ze hebben de kijvende buurman betrapt op hypocrisie, naast hoogmoed wel te verstaan. En dat de Kijvende zich schandalig gedragen heeft en beschaamd moest zijn, buldert de oom van de Aangeslagene.

Terug naar hoofdpagina

Opgejaagd door de vrees voor een potentiële Coloradokeverinvasie in de moestuinen van zijn pachters, beveelt de pachterbaas van de Kijvende, dat de Kijvende de onoorbare middelen dient weg te gooien, wat hij node doet door middel van een pruilerig briefje. “Geen punt. Punt.”

De goegemeente kijkt toe hoe de pachters en de pachterbazen – die geacht worden een voorbeeldfunctie te hebben – zichzelf publiekelijk te schande maken. Niets voorbeeldfunctie. Niets nieuwe politieke patattencultuur.

De Kijvende – die nu zelf de Aangeslagene wordt – krijgt opnieuw op zijn donder als hij ’s anderendaags de markt betreedt.

Daar wordt hij geacht een voorbeeldfunctie te hebben in zijn hoedanigheid van Eerste Patattenburger van de Markt. Hij wordt te kakken gezet en publiekelijk met woorden gestenigd.

Terug naar hoofdpagina

Maar gezien al die roepers op de markt – met uitzondering van weinig anderen – evenzeer boter op het hoofd hebben, beloven ze aan de goegemeente beterschap in de patattencultuur.

Het is duidelijk dat de Kijvende het kijvende vingertje in zijn eigen oog gestoken heeft, en in zijn getier, alle pachters en hun pachterbazen mee op de mesthoop heeft gezet.

Het imago van de hele patattensector is beschadigd. Alle van hun welig tierende moestuinen zijn immers het resultaat van met onoorbare middelen gevulde schuren.

En welke indruk houdt de goegemeente nu over van het zielige schouwspel onder pachters, annex -bazen?

Wil de goegemeente nog patatten van hen kopen? Of zullen ze inderdaad zorgen voor een Coloradokeverinvasie?

Dat zien ze dan wel bij de verkiezingen van ‘Wie heeft de Grootste Patat’ – die, zoals we nu weten, gecultiveerd is op hun brakke gronden.

In afwachting brandt de goegemeente hen en hun schuren al in gedachten af. F.D.

* Net voor het weekend zal blijken dat dit ‘nog veel erger geval’ er achter komt, dat hij tussen zijn vele inkomsten zelfs extra inkomsten mist, wat hij tot dan toe niet in de gaten had. Die inkomsten werden al maandenlang per abuis aan zijn voorgangster overgemaakt, die ook tot dan toe niets in de gaten had of zedig zweeg. Hoeveel moet je verdienen om niet in de gaten te hebben dat je een jaarinkomen minder of méér op je bankrekening hebt staan?

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

 

Lees meer op deze blog:

VERHALEN & OPINIE in 2016 – ARTIKELOVERZICHT
VERHALEN EN OPINIE in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT