VOLK – Jos Willems, pionieren met een hogeschoolopleiding


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

VOLK  01 september 2017 – Eind augustus, 20 jaar geleden, verscheen in De Standaard een paginagroot artikel over Jos Willems, oprichter en bezieler van een hogeschool aan de Sint-Pietersnieuwstraat, die hij uit de grond stampte vanuit een repetitorenkantoor. Jos Willems stond mee aan de wieg van de opleidingen bedrijfsbeheer, communicatie en journalistiek. Hij was daarmee een pionier in Vlaanderen en Europa.

Jos Willems – pic euprera

Terug naar hoofdpagina

De Standaard 18 augustus 1997
De school

In “De overlevingstocht van een hogeschool” schetste Hein De Belder in De Standaard van 18 augustus 1997 hoe de Gentse privéschool met de vreemde naam Ihnus (Instituut voor hoger, niet-universitair onderwijs) aan de Sint-Pietersnieuwstraat het erkende en gesubsidieerde niet-confessionele Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding (Hibo) werd, en na de fusie met het katholieke Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs (Higro) in Mariakerke tot Egon verwerd.

De trigger tot de eerste fusie van Jos Willems’ school met Higro voor grafische opleiding – wat tot Egon hogeschool leidde – was het Onderwijsdecreet uit 1994, in welke schaalvergroting van hogescholen als een belangrijke nieuwe voorwaarde voor subsidiëring werd opgelegd. Het was toenmalig minister van Onderwijs Luc Van den Bossche die bepaalde dat hogescholen vijfduizend studenten moesten tellen.

Terug naar hoofdpagina

De opleidingsgraad aan de hogeschool onderging doorheen de jaren een indrukwekkende niveauverhoging. Daar waar tot de vroege jaren ’70 nog een cursus ‘salade eten’ in het lesprogramma stond, kwam er tijdens de jaren ’80 een specialisering – enerzijds Bedrijfsbeheer en anderzijds PR/Pub – met tegelijk een verdieping van de leerstof. De evolutie met het lesprogramma ging hand in hand met de stijgende nood aan afgelijnde professionele profielen in de bedrijfswereld. Zo bv. werd het profiel van boekhouder opgetild tot bedrijfsanalist, en werd het oubollige public relations mettertijd communicatiemanagement en imagobeheer. Doordat de schoolopleiding steeds een vinger aan de pols hield in het bedrijfsleven, leverde ze steeds afgestudeerden af die “zeer aangepast” waren aan de toekomstige werkomgeving. Pas later kwam ook de specialisatie journalistiek tot ontwikkeling.

Terug naar hoofdpagina

Op het ogenblik dat het artikel in De Standaard verscheen, ging de schooldirecteur met pensioen. Het verhaal van de school was toen echter nog niet uitgeschreven. In 2000 ging Egon deel uitmaken van de Arteveldehogeschool.

Begin dit jaar telde de school meer dan 14.000 studenten en 1.300 personeelsleden en is daarmee één van de grootste, zo niet de grootste scholengroep in Gent.

“Met meer dan 3.000 studenten is Bedrijfsbeheer vandaag onze populairste richting bij studenten”, verklaarde Kristine De Smet, diensthoofd communicatie bij de Arteveldehogeschool in een krant.

Terug naar hoofdpagina

De pionier

Het verhaal zou niet hebben bestaan zonder de dynamiek, de ondernemingszin en de visie van Jos Willems, die in 1956 aan Ugent afstudeerde als Doctor in de Rechten en Master in de Criminologie.

Zijn eerste beroepservaring was dat de balie een “ons kent ons” platform was.    Het ontbrak hem aan de nodige familiale goodwillpapieren. Hij startte een repetitorenkantoor. Toen één van zijn studenten – zoon van ondernemers – een niet-universitaire studie wilde volgen in bedrijfskunde, bleek op dit vlak enkel maar boekhouden en secretariaat te bestaan.

Willems rook de opportuniteit en stichtte, in 1965, samen met een collega een hogeschool waar ‘Bedrijfsbeleid en Public Relations‘ werd gedoceerd. Uiteindelijk zou dit ‘Bedrijfsbeheer en Communicatiebeheer’ worden. Jos Willems mag gerust de pionier van deze studierichtingen genoemd worden.    Het was zijn levenswerk.

Reeds in de jaren voor de fusie van zijn niet-confessionele hogeschool tot Egon, dat onder de Katholieke koepel kwam, was hij een pleitbezorger voor de volwaardige werking van de Vlaamse Hogescholenraad als tegengewicht voor   “de Guimardstraat”.

Jos Willems was ook nog oprichter en voorzitter-secretaris-generaal van de Europese PR-confederatie CERP, later Euprera.

Terug naar hoofdpagina

De pleiter

Ook al werd hij geen pleiter aan de balie, toch kwam Willems buiten het klassieke kader evengoed aan de balie terecht. Op Eén (toen BRT) speelde hij de rol van openbaar aanklager in     ‘Beschuldigde, Sta Op‘, een serie die werd uitgezonden tussen 1964 en 1980 waarin fictieve Assisenzaken levensecht ten tonele werden gevoerd.   Ook in ‘Met voorbedachten rade‘, de opvolger van de serie uit 1981, speelde hij mee .

Tijdens zijn pensioenjaren publiceerde hij nog boeken. In ‘Advocaat van de Liefde‘ uit 2007 bracht hij zijn biografie. Dixit een recensie blikt hij daarin terug op “een succesvol en rijk gestoffeerd leven, waarbij emoties, creativiteit en erotiek de toon zetten.” Hij treedt erin naar voren als een oprecht gevoelsmens en hedonist.

In 2011 publiceerde hij een boek over nieuw samengestelde gezinnen: ‘Een nieuw gezin, een nieuwe kans‘,   waarin hij zijn eigen ervaringen verwerkte en omzette in tips voor lotgenoten.

Jos Willems was een geboren Antwerpenaar maar bleef na zijn studies in Gent wonen. Hij overleed een klein half jaar geleden op 85-jarige leeftijd. Toen woonde hij in Schelderode.F.D.

Namen die ook onafscheidelijk verbonden zijn met de school zijn: medeoprichter Erik De Lembre en opvolger algemeen directeur Jeanne Leniere.

Sint-Pietersnieuwstraat – links met witte gevel: ooit Hibo hogeschool

De student aan een hogeschool of de universiteit heeft nog even respijt alvorens – tas aan de schouder – richting aula of practicum te fietsen. Echter voor kleuter tot scholier is het vandaagD-Day“.

Back to school for kids

Kasteellaan – Rudolf Steinerschool
Hundelgemsesteenweg, Ledeberg – BenedictusPoort school
Kortrijksesteenweg, Sint-Denijs-Westrem – Don Bosco
Sint-Salvatorstraat – school Sint Salvator
Savaanstraat – Sint-Barbara
Zwijnaardsesteenweg, Nieuw Gent – Freinetschool Het Prisma
Reep – Bisdomkaai – rechts Sint-Bavo – links het oude Rijkshumaniora
Begijnhofdries – De Muze
Molenaarsstraat – Sint-Vincentius
Nieuwpoort – Sint-Lievenscollege
Tweebruggenstraat – Nieuwen Bosch school
Wispelbergstraat – ka Wispelberg

 

 

Naar Facebook

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Lees ook op deze blog:

STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
VOLK in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT