EVENT – Het weekend van de commerce


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

EVENT  08 oktober 2018 – Toeters en bellen waren grootschalig aanwezig afgelopen weekend in de stad. Het was koopzondag, Weekend van de Klant, Klinkeroever, Pierke, Open Bedrijvendag, maar ook Sogeha… Sogeha?

Miljoenen stappen, dat zullen de bezoekers in De Kuip met zijn allen hebben afgestapt tijdens het afgelopen weekend. De miljoenen onzichtbare voetafdrukken plakten, zoals een ijzeren wet het wil, vooral op de klinkers tussen de Zonnestraat, de Veldstraat, de Langemunt en de Vrijdagmarkt. De Vlaanderenstraat en de Brabantdam niet te na gesproken, bolt het koopjesminnende volk steevast dit traject af.

Het is niet de natuur van deze blog om overmatig aandacht te besteden aan initiatieven van de middenstand. Daar zijn andere blogs voor. We maken hier een uitzondering, omdat afgelopen weekend alle zeilen bijgezet werden om de klant als een koning in het centrum binnen te halen. Het was dan ook niet enkel koopzondag, maar ook Weekend van de Klant.

Dit eerste uitte zich in gratis bussen en trams. Het tweede liet zich voelen aan het extra feestelijk sfeertje. Om dit sfeertje nog extra te bevorderen hadden de handelarenorganisaties Unizo en Comeos geld in het laatje gebracht voor de omkadering, door middel van onder meer: artiesten in de shopping centra in De Post en aan ’t Zuid. Om dezelfde reden maakte radiozender MNM het hele weekend live radio vanuit die locaties. Gent was dan ook uitgeroepen tot ‘gaststad’ van het Weekend van de Klant. Wie dit heeft ‘geroepen’ is ons ontgaan. Het was alleszins de belleman niet.

Ook Pierke Pierlala en de zijnen deden een spreekwoordelijke duit in het zakje. En dat deden ze naar eigen zeggen gratis. Ze haalden dus de duit uit het eigen zakje, maar gingen na elke act met de hoed rond. Dit gaf hen de vrijheid om Bij Sint-Jacobs, aan de Kouter en aan de Ajuinlei, eens goed met jan en alleman aan de Botermarkt te lachen. Met een spreekwoordelijke botte bijl hakten ze de koppen van de kopstukken af. Of beter: drenkten ze die koppen in een satirisch zuur. En gelijk hadden ze, want het slecht politiek theater op televisie begint op de zenuwen te werken.

Soit, feit is dat 300 handelaars en horeca-uitbaters het hele weekend mee aan de kar hebben geduwd of getrokken om wandelende portemonnees naar het centrum te drijven. Met succes overigens. De winkelstraten en de Korenmarkt zaten aardig vol. De bezetting van de trams aan de Veldstraat loog er niet om. Vele bezoekers waren met het openbaar vervoer naar het centrum gekomen – wat zo hoort. En ze bleven ook behoorlijk lang. Het duurde tot een uur of zes, zeven op zondag – toen de duisternis inviel en een koele lucht in de straten wasemde – tot de laatsten onder de wandelende portemonnees, zich ofwel naar huis repten, of zich in een horecazaak verschansten.

Het schouwtoneel van het afgelopen weekend maakte nogmaals duidelijk dat de hele heisa over het mobiliteitsplan, over de verkeersluwe en over de wandelstraten, en over de zogenaamde onbereikbaarheid van het centrum, in grote mate te herleiden is tot: ‘angst voor het onbekende’ bij de handelaars en enkele hardleerse conservatieven.

Aan de voet van de Veldstraat, aan het Koophandelsplein, versterkte toevallig of niet, een initiatief op zondag nog voor een extra aanzuiging van kijk- en koopvolk: De ‘Wildemannen & Woestewijven‘.

Die wilde mannen en woeste wijven waren kinderen, maar die namen uiteraard ook de kooplustige ouders mee in hun zog. Volgens de initiatiefnemers, een aantal theatergezelschappen, deden duizenden kinderen mee. Wat die daar allemaal uitvraten, is te veel voor dit bestek.

Een ander initiatief voor kinderen/ jongeren op zaterdag gaf de volkstoeloop ook nog een duwtje in de rug. De Stadshal werd die dag ‘Hall of Skate‘. Een ‘ramp‘ en ‘jam‘ maakten deel uit van het concept.

Klinkeroever. Daar waar het koopjesvolk moeilijk zijn weg vindt, daar werd tijdens het weekend een lekkere muzikale wortel voorgehouden als routeplan. Straten als de Papegaaistraat, en zelfs Onderbergen en de Burgstraat, horen niet tot het kloppende handelshart van de stad. Uit ervaring weten we dat shoppende en consumerende dames en heren niet verder geraken dan enkele tientallen meters in de Burgstraat. Wie naar Onderbergen wandelt, doet dit ook al voor een specifieke reden. In de Papegaaistraat struinen, is ook echt wel voor ingewijden. De grote massa vindt haar weg er niet naartoe. Om daar aan te verhelpen werd een aantal jaren geleden de muzikale wortel ‘Klinkeroever‘ in het leven geroepen. Deze beschikte over een flinke ‘line-up‘ in horeca- en handelszaken tussen Coupure en Gravensteen op zaterdag en zondag. Kijken en luisteren was gratis. Ook dit initiatief droeg bij tot de volkstoeloop van het afgelopen weekend. De kamerconcerten, die om het uur op een andere locatie plaats vonden, liepen vol.

Het feest voor de consument kreeg er afgelopen weekend ook nog het feest van de bedrijfswereld bij. Voka Open Bedrijvendag liet afgelopen zondag, gelijk de hierboven vermelde middenstand, ook haar licht schijnen over een welvarende economie.

Aan de andere kant van de stad, in het bijzonder aan de Dampoort, heerste eveneens commerciële bedrijvigheid. Wat door het ter ziele gegane Gentblogt ooit omschreven werd als “het vuil geebeetje” aan het Antwerpenplein, zette alleszins niet de toon voor klantvriendelijkheid. Tijdens het Weekend van de Klant – in casu op zaterdag – hingen beduimelde A4-tjes met plakband aan de kassa’s gekleefd, met het opschrift “Neem gratis een appel of vraag twee snoepjes voor je hond/kat”. Er lag geen appel noch een snoepje klaar aan de kassa. Het was zo van: “Ga het zelf maar uitzoeken waar die appels liggen. Verlaat de wachtende rij klanten als je durft, om die appel zelf te halen, want dan moet je opnieuw achteraan de rij aanschuiven.” Waar is de tijd van de GB-slogan uit de jaren ’90: ‘1 miljoen klanten, dat moet je verdienen, elke dag’?

Commerce ten behoeve van de kwetsbaren. Tegenover “het geebeetje” heerste ook de koopmansgeest, zij het voor een goed doel. Vrijwilligersvereniging Sogeha vzw was op zaterdag en op zondag in de weer met het aan de man/vrouw brengen van huisgerief en hebbedingetjes op haar rommelmarkt. En dan nog wel om met de opbrengst vakanties te betalen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Het koopminnende en koopkrachtige volk in De Kuip, dat zich liet verzwelgen in de toeters en de bellen van de middenstand, zou bijna vergeten dat die nog bestaan: kwetsbare mensen zonder geld.

Was dit het laatste grootschalige publieksevenement in de stad alvorens het koudeseizoen aanbreekt? De Gentse Zomer loopt op zijn eind. F.D.

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
EVENT in 2016-2017-2018 – ARTIKELOVERZICHT